chemistry

suw’ iyus ‘ul’ thu Isa ‘ukw’ thu accomplishments ‘utl’ Senator Lillian Dyck, kw neuroscientist, ‘i’tst tault’ thuyt kwthu qwixw hakwush ‘ukw’ squlmuxw!