yuwen skweyuls

nem’ imushnetun tu seluxw Woody Morrison nilh ni’ sqwa qwel u kwthu yuwen skweyul – nilh tu syuwanumat syuwen ni’ tst tault u tu yuwen skweyuls.