suniw u kwthu xwthum tu tsu xwunet’

nut nutsim ‘a’lu ukwthu sunset skwim ‘i’ kwululu’a’lus? ni’ lumstunuq kwthu sunset tu kai. ni’tst tault kwthu ‘uy’uy’mut phenomenon u kwthu huyqwiin.