kw’ sulsultun

nilh tu ts’uwtun ‘u kwthu musteyuxw. ‘i’ iyeqtum thu sithums utl’ lumatoo ‘i’ kwthu sqwumey. tun ni’ u kwthu lumatoolqun ‘i’ kwthu sqwumeyqun . thuyt ch tse ‘u kwthun sulsultun.